Sztuka motywowania pracowników

freeimages.com
Dość dużo mówi się w ostatnich latach o właściwej motywacji w pracy. Zwłaszcza o motywacji w sensie pozytywnym, czyli nagradzania za dobrze wykonaną pracę. Pracownicy często liczą na pakiet socjalny. Jednak to system prowizyjny może być najkorzystniejszą opcją dla pracodawcy. Zbyt wysoki poziom motywacji zamiast pomóc, może zdezorganizować działania pracownika. Dlatego tak istotne jest dopasowane jego poziomu do zajmowanego stanowiska oraz rodzaju wykonywanej pracy. Tak, aby wykonujący zadania w pracy czuł się zarówno doceniony, jak i pracował możliwie najefektywniej na wynik firmy. Od zysków przedsiębiorstwa może zależeć wysokość dodatkowego uposażenia. Co jest również często spotykanym modelem premiowania.


Zarobki motywują najmocniej

freeimages.com

Nie ma, co się oszukiwać. Atmosfera w pracy, elastyczność godzin pracy i pakiety socjalne są ważne. Jednak to zarobki są najlepszą formą motywacji. Tak było kiedyś i jest obecnie. To się szybko nie zmieni będzie nadal budzić największe emocje. Nikt nie chce pracować za najniższe wynagrodzenie, jeżeli ma wybór. Tym bardziej ktoś, kto posiada kompetencje i doświadczenie. Oczywiście zrozumiałym jest system, w którym początkowo pracownik zarabia mniej. Zaś wraz ze wzrostem stażu pracy rośnie jego wynagrodzenie miesięczne albo stawka godzinowa. Coraz częściej spotykany jest również system, w którym sprzedawcy i handlowcy pracują w systemie prowizyjnym. Oprócz stałego wynagrodzenia w określonej wysokości mają też prowizje od wysokości sprzedaży asortymentu. Jest to bardzo skuteczna forma motywowania do wydajniejszej pracy.

Inne formy motywowania


Wynagrodzenie, zwłaszcza uzależnione od wyników pracy, jest bardzo ważnym, ale nie jedynym czynnikiem motywującym pracowników. Bardzo istotna jest też atmosfera w firmie, możliwości rozwoju, szansa awansu na wyższe stanowisko, planowanie ścieżek kariery. Nawet w czasach recesji pracodawcy, choć na mniejszą skale niż w latach 90, stosują systemy świadczeń pozapłacowych, by przyciągnąć, zmotywować i utrzymać pracowników w firmie. Zwykle bonusy te mają ułatwić pracownikowi pracę, stworzyć mu możliwości rozwoju, a także zbudować więzi między nim a firmą. Poszczególne grupy pracowników otrzymują różne rodzaje świadczeń i w różnym zakresie – inne pracownicy szeregowi, inne specjaliści, jeszcze inne menadżerowie czy dyrektorzy.

Wybór formy świadczenia


Powoli popularne stają się tzw. Systemy kafeteryjne, w których pracownicy sami wybierają spośród proponowanych przez pracodawcę świadczeń taki ich rodzaj, jaki im najbardziej odpowiada, oczywiście do określonego limitu.. Pracownik może zatem wybierać, na przykład: karnet na basen albo kupony żywieniowe czy nagroda pieniężna albo możliwość zakupu produktów firmy po cenie ich wytworzenia. Często skuteczniejsza od motywacji pozytywnej jest motywacja negatywna. Jednak ta forma budzi największe kontrowersje i jest moim zdaniem mniej skuteczna. Motywowanie pozytywne budzi mniej emocji i frustracji, niż przykładowe obcinanie stawki godzinowej albo wynagrodzenia miesięcznego za gorsze wyniki w danym okresie pracy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze zawierające linki będą usuwane.